សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0
រកឃើញ "ការចុះបញ្ជីឥតគិតថ្លៃ"

បន្ទាប់ពីការប្រើបញ្ចូលទំព័រផ្ទះថ្មី, ចុចលើប៊ូតុងការចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើអ្នកអាចបញ្ចូលទំព័រចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ

បំពេញព៌ត័មានសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ

①"ឈ្មោះអ្នកប្រើ"ត្រូវបំពេញឈ្មោះតែមួយគត់។
② កំណត់ពាក្យសម្ងាត់,ពាក្យសម្ងាត់មិនអាចត្រូវបានតិចជាង 6 ខ្ទង់
③"ប្រអប់សំបុត្រ" និង "លេខទូរស័ព្ទ" ពេលបំពេញត្រូវពិនិត្យឡើងវិញ។
④"ពាក្យសម្ងាត់ទូទាត់" ត្រូវបំពេញមិនអោយតិចជាង 6 ខ្ទង់។
⑤"អ្នកទីផ្សារ" ( ជ្រើសរើសកូដសំគាល់បុគ្គលិកដែលបានណែនាំ​ និង បានផ្ដល់ពត៌មានដល់លោកអ្នក ។ តែប្រសិនបើមិនមានទេ, លោកអ្នកក៏អាចមិនបំពេញក៏បាន ) ។
ចំណាំ: នៅពេលដែលប្រអប់សំបុត្រនិងលេខទូរស័ព្ទមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមិនអាចចូលបញ្ជាទិញ; ទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជាក់, អ្នកអាចចូលអាចត្រូវបានបញ្ជាឱ្យ; ការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែលឬលេខទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងការកំណត់ម៉ូឌុលការរៀបចំសន្តិសុខ។

សូមពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

សូមពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើសូមចុច [កិច្ចព្រមព្រៀងចុះឈ្មោះអ្នកប្រើ], អ្នកអាចមើលមាតិកានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យ

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ, អ្នកប្រើអាចចុចលើប៊ូតុងរកមើលដើម្បីផ្ទះផងដែរអាចបញ្ចូលទំព័រពរបស់អ្នកប្រើពចង។

គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបែបអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងប្រទេសចិន (Taobao​, Lynx ជាដើម) គឺធ្វើការជ្រើសរើសនូវទំនិញដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយCopyឈ្មោះរបស់ទំនិញ Past Link​ ដាក់នៅក្នុងទំព័រលំអិត

សូមយកទំនិញ Past Link ចូលទៅក្នុងប្រអស់សម្រាប់ស្វែងការឈ្មោះទំនិញ ហើយចុចទៅលើពាក្យថា"ខ្ញុំ​ចង់​ទិញ​ទំនិញ" បន្ទាប់មកចូរធ្វើការជ្រើសរើសយកព៌ណ និង ទំហំជាដើម ហើយបន្ទាប់មកទៀត​សូមចុចទៅលើពាក្យថា"បន្ថែម​ទៅ​ក្នុងរទេះទំនិញ​"

①ចុច​លើ​រទេះ​ទំទិញ​ ហើយជ្រើសរើសយកទំនិញក្នុងOnline shopping ជាបន្ទាប់សូមចុចលើពាក្យថា "ស្នើសុំការបញ្ចាទិញ​" Lodaសូមផ្តល់ការណែនាំថា រាល់ទំនិញដែលអ្នកចង់ទិញគឺត្រូវយកវាទៅដាក់ក្នុងរទេះទំនិញទាំងអស់ ហើយបន្ទាប់មកទៀត គឺធ្វើការស្នើសុំជាមួយគ្នាតែម្តង

②បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបងើ្កតការបញ្ចាទិញហើយ ស្ថានភាព​បញ្ជាទិញ​គឺ "ស្ថិតនៅក្នុងការ​វិនិច្ឆ័យ​"​ ជាទូទៅក្នុងរយៈពេល១-៣ម៉ោងទើបការ​វិនិច្ឆ័យ​បានរួចរាល់

①បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យលើទំនិញហើយ ចុចទៅលើពាក្យថា"រាល់ការបញ្ជា​ទិញ​" ដែលស្ថិតនៅក្នុង "រង់ចាំការទូទាត់ទំនិញ​" ហើយចូលទៅកាន់ផ្ទៃទំព័រនៃការបញ្ចាទិញ បន្ទាប់មកចុចទៅលើពាក្យ"ទៅទូទាត់" ហើយធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីសម្រេចការទូទាត់

②សូមបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់ការទីញទំនិញ ទើបអ្នកអាចសម្រេចការទូទាត់បាន ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានកំណត់លេខសម្ងាត់របស់ការទិញទំនិញទេ សូមអ្នកកំណត់លេខសម្ងាត់របស់ការទិញទំនិញជាមុនសិន ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សុវត្ថិភាព​នៃ​គណនី​របស់​អ្នក

③បន្ទាប់​ពី​ការ​ទូទាត់​​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ ស្ថានភាព​បញ្ជាទិញ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា "រយៈពេលរង់ចាំទទួលទំនិញ​" អ្នក​អាច​ធ្វើការរំលឹកទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រមូលយកទំនិញដោយខ្លួនឯងបាន

របៀបនៃការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈគេហទំព័រដោយការបូបលុយអេឡិចត្រួនិច លោកអ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់ការផ្ទេរប្រាក់ចេញពីធនាគារ ដើម្បីយកប្រាក់សម្រាប់ទូទាត់ការបញ្ចាទិញគណនី​ជា​ផ្លូវការ,បំពេញព័ត៌មានបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅក្នុងគេហទំព័រត្រង់ចំណុចប្រទាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់​​ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងដោះស្រាយអោយបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

①គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបែបអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងប្រទេសចិន (Taobao​, Lynx ជាដើម) គឺធ្វើការជ្រើសរើសនូវទំនិញដែលអ្នកពេញចិត្ត ហើយCopyឈ្មោះរបស់ទំនិញ Past Link​ ដាក់នៅក្នុងទំព័រលំអិត

②ចុចលើពាក្យ"បញ្ចូលនិងដកសាច់ប្រាក់"ចូលទៅកាន់ប្រាក់នៅសល់របស់គណនី និង ទំព័រលម្អិត

③សូម​ចុចលើទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់របស់​គណនី​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ "ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់​" ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័របញ្ចូលទឹកប្រាក់

បន្ទាប់​ពី​ប្រើ​ការផ្ទេរប្រាក់ពី​ធនាគារតាមរៀបOff lineដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានជោគជ័យហើយ​ នៅក្នុងទំព័របញ្ចួលទឹកប្រាក់បំពេញនូវការផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគា"គេហទំព័រជាផ្លូវការនិងកំណត់យកគណនីនេះ​" ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបញ្ចូល​​ "ពេលវេលាដែលបញ្ចូលទឹកប្រាក់" ( ពេវេលាត្រូវតែអនុលោមតាមការផ្ទេរប្រាក់ចេញពីធនាគារ)"ភស្តុតាង​បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់ "និង​" ព៌ត័មានកំណត់​ត្រាផ្សេងៗ" ហើយធ្វើការចុចដើម្បីបញ្ចាក់សម្រេចការបញ្ចូលទឺកប្រាក់

ក្រោយពីការបញ្ចួលទឹកប្រាក់បានបញ្ចប់ហើយ លោកអ្នកត្រូវតែរង់ចាំការវិនិច្ឆ័យរបស់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំ ក្រោយពីវិនិច្ឆ័យរួចរាល់ហើយ អ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅកាន់ចំណុចប្រទាក់ដកប្រាក់ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាបញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក

①ក្រោយពីLoginហើយ សូមចុចទៅលើឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្ថិតនៅលើទំព័រដើម ហើយចូលទៅកាន់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​របស់ការបញ្ចាទិញ

②ចុចលើពាក្យ"បញ្ចូលនិងដកសាច់ប្រាក់"ចូលទៅកាន់ប្រាក់នៅសល់របស់គណនី និង ទំព័រលម្អិត

③សូមចុចពាក្យប្រាក់សល់ក្នុងគណនីដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំនៃពាក្យ"ការដកប្រាក់" ហើយចូលទៅកាន់ទំព័រដកសាច់ប្រាក់

①ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានបន្ថែមកាតធនាគាទេ សូមបន្ថែមកាតធនាគារជាមុនសិន។ មុននឹងបន្ថែមវាសូមធ្វើការអានឲ្យលម្អិត(កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មអ្នកប្រើប្រាស់) ប្រសិនបើគ្មានការជំទាស់អ្វីទេ សូមជ្រើសយកពាក្យ "ខ្ញុំ​បាន​អាន​" (កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មអ្នកប្រើប្រាស់)​ ហើយចុចពាក្យទទូលយកការបន្ថែម។

②ប្រសិនបើអ្នកបានដាក់កាតធនាគារហើយ សូមបំពេញពាក្យ "ដកសាច់ប្រាក់" នៅក្នុងទំព័រដកសាច់ប្រាក់ ដើម្បីដកយកលេខសម្ងាត់ (សូមកំណត់លេខសម្ងាត់សម្រាប់ការទិញទំនិញរបស់អ្នកនៅក្នុងពាក្យ "កំណត់សុវត្ថិភាព"ដើម្បីដកយកលេខសម្ងាត់សម្រាប់ទិញទំនិញ បន្ទាប់មកសម្រេចយល់ព្រមការដកយក

បន្ទាប់​ពី​ការ​ដក​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ ចាំបាច់​រង់ចាំការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមការងារ​ ក្រោយពីការវិនិច្ឆ័យត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ អ្នកអាចធ្វើការសាកបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ដកប្រាក់ដើម្បីមើលកំណត់ត្រានៃការបញ្ចូលនិងការដកវប្រាក់

①សូម​ចុច​ផ្នែល​កំពូល​នៃ​ទំព័រ​ដើមដើម្បីចុះបញ្ចី"ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​"

②ទំព័រ​​កំណត់​សុវត្ថិភាព

①សូមចុចទៅលើពាក្យ"ផ្លាស់​ប្តូ​រ​លេខសម្ងាត់​"ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយlogin Password

②បំពេញលេខសម្ងាត់ថ្មី បញ្ចាក់នូវលេខសម្ងាត់ថ្មី ហើយចុចដើម្បី"កែសម្រួល​"

③លេខសម្ងាត់ត្រូវបានកែសម្រួលរូចរាល់

①សូមចុចទៅលើពាក្យថា"ដំណើរការភ្លាម​"ដែលស្ថិតនៅពីក្រោយលេខសម្ងាត់បង់ប្រាក់

②សូចចុចដើម្បីទទួលបានលេខកូដ បំពេញលេខកូដ បន្ទាប់មកបំពេញដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់ បញ្ចាក់លេខសម្ងាត់ ហើយធ្វើការចុចដើម្បី“ស្នើសុំ”

③លេខសម្ងាត់ត្រូវបានកំណត់រូចរាល់