សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

គណនី LODA ពេលនេះអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានហើយ

ដំណឹងល្អ!គណនី LODA ពេលនេះអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានហើយ

        ចាប់ពីពេលនេះទៅ អតិថិជនទាំងអស់របស់ LODA អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានហើយ

        ពេលនេះលោកអ្នកមិនពិបាកចេញក្រៅទិញកាតទូរស័ព្ទទៀតទេ លោកអ្នកអាចបើកគេហទំព័រនិងAPPរបស់ LODA ដើម្បីបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានភ្លាមៗ

        បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុនបានគាំទ្រជាមួយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចជា: Cellcard, Smart, Metfone, Qb, Cooltel, Seatel 

         ពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ សូមពិនិត្យមើលពត៍មានលំអិត សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ ហើយសូមប្រាកដថាសុីមកាតរបស់លោកអ្នកមិនផុតកំណត់

         ការទូទាត់នេះក្រោយរយៈពេល5នាទី ទឹកប្រាក់នឹងលោតចូលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យឃើញថាមិនមានទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកលេខ: 023 221 133 / 023 221 961 / 023 213 991


LODA

2020-3-26