សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

សួស្តីអតិថិជនLODAទាំងអស់គ្នា 

ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះទើបនឹងឆ្លងផុតពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ហើយ នៅប្រទេសចិនក៏មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួច ដូចនេះ បណ្តាលអោយការបញ្ចេញទំនិញពីផ្ទះអ្នកលក់មកឃ្លាំងពួកខ្ញុំមានរយះពេលយូរជាងរាល់ដង ប្រហែលមួយសប្តាហ៍ទៀត ការបញ្ចេញទំនិញរបស់ផ្ទះអ្នកលក់ដូចដើមវិញ ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលអ្វីផ្សេង ពួកខ្ញុំនឹងផ្តល់ដំណឹងនៅពេលក្រោយ ដូច្នេះហើយ សូមអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសូមអធ្យាស្រ័យផង ។

សូមអរគុណ


2020-2-10