សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

ការតំឡើងLODAជំនួួយនិងរបៀបប្រើប្រាស់

Lodaជំនួយការគឺជាគេហទំព័រសំរាប់ទិញទំនិញនិងដឹកជញ្ចូនតាមអុីធឺណេត។ វាអាចជួយបន្ថែមការបញ្ជាទិញទំនិញនិងដឹកទំនិញរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីAlibaba (១៦៨៨) taobaoនិង (tmall) 

ហើយការបញ្ជារទិញនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងបានបន្ថែមទៅក្នុងវេបសាយ។

នាពេលអនាគតនិងមានភាពងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀត។1.តំឡើងកម្មវិធីជំនួយLoda

1.1.តាមរយៈការតំឡើងតាមអុីនធឺណេតរបស់Google chrome https://chrome.google.com/webstore/category/extensions)ដើម្បីស្វែងរកជំនួយLoda រួចចុចបន្ថែមទៅchromeនិងចុចពាក្យបន្ថែមពាក្យតំឡើងកម្មវិធី។


image001.png

image003.png


1.2.តាមរយៈការតំឡើងគេហទំព័រលំអិតរបស់Chrome ការចូលប្រើប្រាស់ https://chrome.google.com/webstore/detail/loda%E5%8A%A9%E6%89%8B/hhlkhalampdleekneeopbipanebihkgl

ចុចបន្ថែមទៅchrome ហើយធ្វើតាមផ្នែកតំឡើងដើម្បីតំឡើងកម្មវិធី។


image005.png

image003.png

 

2 របៀបប្រើប្រាស់ជំនួយLoda

2.1 ការចូលLodaជំនួយ

ការចូលលើកទីមួយដែលអ្នកប្រើLodaជំនួយ អ្នកនិងត្រូវបានស្នើរសុំអោយចូល(ដូចរូបខាងក្រោម)បញ្ជូលគណនីនិងលេខសម្ងាត់Lodaរបស់លោកអ្នក,រួចចុចចូល។

បើសិនលោកអ្នកមិនមានគណនីសូមចុចដើម្បីចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ។


image011.png


ឬលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងវេបសាយLODA ហើយប្រើប្រាស់LODAជំនួយ ដោយមិនបាច់ចុចចូល លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានតែម្តង។ (Or you can log in)

 

2.2 taobao/Tmall ប្រើប្រាស់តាមLodaជំនួយ

2.2.1 ចូលទៅកាន់គេហទំព័រTaobao(www.taobao.com)រឺក៏Tmall(www.tmall.com)ទំព័រផលិតផល 

បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផលិតផល SKUដែលត្រូវទិញនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃTaobao/Tmallសូមចុចតភ្ជាប់ទៅខាងក្រោមប៊ូតុង “បន្ថែមទំនិញទៅរទះទិញឥវ៉ាន់Loda”


image009.png

 

2.2.2 បានចូលទៅក្នុងរទះទំនិញរបស់Lodaដោយជោគជ័យ មានរូបភាពដូចខាងក្រោម។

image011.png

 

2.2.3 ចុច “មើលរទះទំនិញLoda”ដើម្បីត្រឡប់ទៅរទះទំនិញរបស់Lodaហើយបន្តបំពេញនិងបញ្ជាទិញនិងទូរទាត់។

image013.png

  

2.3 Alibaba1688 របៀបប្រើប្រាស់Lodaជំនួយ

2.3.1 សូមចូលទៅកាន់ទំព័រផលិតផលរបស់ Alibaba 1688 (www.1688.com) សូមជ្រើសរើសម៉ូដែល SKU ដែលត្រូវបានទិញនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃទំព័រផលិតផលសុទ្ធ 1688 សូមចុចលើប៊ូតុង“ បន្ថែមរទេះទំនិញ LODA” ខាងក្រោមដើម្បីបន្ថែមផលិតផលទៅកាន់រទះទំនិញLODA។

 image015.png


2.3.2 បន្ថែមទំនិញទៅរទះទំនិញLoda ប្រសិនបើផលិតផលដែលលោកអ្នកចង់ទិញមិនគ្រប់ចំនួន និងត្រូវបានបង្ហាញថាបរិមាណតិចជាង សូមចុចបន្ថែមបរិមាណផលិតផល នៅពេលដែលគ្រប់បរិមាណលោកអ្នកនិងអាចដាក់ទិញបានជោគជ័យ។

image017.png

 

នៅពេលដែលទំនិញគ្រប់បរិមាណ និងត្រូវបានបង្ហាញថាជោគជ័យក្នុងការដាក់ទៅរទះទំនិញ។

image021.png

 

2.3.3  ចុច “មើលរទះទំនិញLoda”ដើម្បីត្រឡប់ទៅរទះទំនិញរបស់Lodaហើយបន្តបំពេញនិងបញ្ជាទិញនិងទូរទាត់។

 image019.png


 

2.4 ទំនិញច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយ

នៅពេលដែលលោកអ្នកបន្ថែមទំនិញទៅរទះទំនិញនិងត្រូវបានបង្ហាញ”បន្ថែមទំនិញបានជោគជ័យ”ហើយចុច”បន្តទស្សនា”ដើម្បីបន្តទិញទំនិញផ្សេង។ 


image021.png

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដើម្បីបន្ថែមទៅក្នុងរទះទំនិញ បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យមើលរទះទំនិញLoda, lodaអាចជ្រើសរើសផលិតផលជាច្រើនអាចបញ្ជាទិញក្នុងពេលតែមួយបាន។

 

3. ជំនួយLodaបន្ថែមពត៌មានកញ្ជប់ដឹកជញ្ជូន

3.1 ដើម្បីបន្ថែមពត៌មានកញ្ជប់ដឹកជញ្ជូនtaobao/Tmall/1688មកកាន់វេបសាយLoda។លោកអ្នកបើកវេបសាយtaobao/tmall/1688មើលបញ្ជីទិញ រាល់ការបញ្ជាទិញប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកកាន់ឃ្លាំងហ្វ័រសាន ចុចពាក្យ “បន្ថែមកញ្ចប់ទំនិញ”

នៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញពាក្យ “បន្ថែមកញ្ជប់ដឹកទំនិញ” និងលេចចេញពាក្យបំពេញពត៌មានហើយសូមចុចបញ្ជូន។  


image023.png

  

ក្រោយពីបញ្ជូនជោគជ័យ នៅវេបសាយlodaពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ កញ្ជប់របស់ខ្ញុំ លោកអ្នកអាចមើលការបញ្ចាទិញដែលទាក់ទងទាំងអស់បាន។  

image025.png

ប្រសិនបើចង់កែប្រែកញ្ជប់ទំនិញ លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់កញ្ចប់របស់ខ្ញុំដើម្បីកែបាន។ 


ប្រសិនបើទំនិញអ្នកលក់មិនបញ្ជេញ,និងបង្ហាញពាក្យ “ពត៌មានមិនពេញលេញ”,នៅពេលដែលអ្នកលោកបញ្ជេញទំនិញអោយ និងមានប៊ូតុងពាក្យ «បន្ថែមកញ្ជប់»អនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្របន្ថែមកញ្ចប់ខាងលើដើម្បីបញ្ចប់ការបន្ថែមពត៌មាន។ 


image027.png