ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទំព័រ​ដើម > សេចក្តី​ប្រកាស

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ជូនទំនិញដល់ផ្ទះ

ឡូវនេះវេបសាយយើងខ្ញុំបានបង្កើតសេវាកម្មបញ្ជូនទំនិញដល់ផ្ទះ

តំបន់ទី1

1.ស្ពានជ្រោយចង្វា

2.ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ

3.ស្ទឹងមានជ័យ

4.ស្ពានច្បារអំពៅ(មិនឆ្លងស្ពាន)


តំបន់ទី2: រាប់ពី តំបន់ទី1ចេញ5គីឡូម៉ែត្រគឺជាតំបន់ទី2


តំបន់ទី3: រាប់ពី តំបន់ទី2ចេញ5គីឡូម៉ែត្រគឺជាតំបន់ទី3


បញ្ជាក់

10kg

10kgទៅ15kg

15kg>ទៅ20kg

តំបន់ទី1

1.50$

2.80$

4.00$

តំបន់ទី2

2.00$

3.50$

5.20$

តំបន់ទី3

2.80$

5.50$

5.50$


ចំណាំ1,ការបាត់បង់ទំនិញសងថ្លៃដើមទំនិញ100%2,វិធីគិតទំងន់=(ប្រវែង*ទទឹង*កំពស់)/6000;ឧទាហរណ៌:(40*40*40cm)/6000 = 10គីឡូអំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved