សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

រោងចក្រលក់ដុំកថាខណ្ឌអំណរសប្បាយក្រៅផ្ទះ 8 អ៊ីញមានតុល្យភាពឆ្លាតវៃថ្មីបំផុតវាគ្មិនប៊្លូធូសការបញ្ជាពីចម្ងាយ skateboard អគ្គិសនីរថយន្តសំណាត់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
147.70≥20

147.70 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
材质ABS车架结构整体车加工定制
品牌yilinda是否折叠推进模式无链
型号8寸欢喜款载重量120kg制动系统电动
配置等级标准型颜色白色,红色,蓝色,黑色尺寸8寸欢喜款


TB2nrHfqpXXXXXoXXXXXXXXXXXX_!!

TB2Ja1VqpXXXXaOXpXXXXXXXXXX_!!

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

关于售后及保修:
1.整车除电池以及耗材外可保修一年
2.电池保修半年
3.车胎的外胎属于耗材,保修一个月
4.人为造成的损坏不在保修范围内
返修运费说明(正常使用损坏)
1.收货后7天内,质量问题运费由卖家承担
2.收货后30天内,运费AA制
3.收货后30天以后在保期内,买家承担运费
4.人为造成损坏的卖家不承担运费及维修费

 

 

使用说明
一、安全

 

任何代步工具都存在安全风险,电动扭扭也不例外,因此您需要详细了解该产品的安全注意事项,并且在行车过程中小心谨慎。

 

非常重要:

 

1不可急加速和急减速,不可过度前倾后仰身体,严禁超速行驶;

 

2若有摔倒风险,请以保护人身安全为主,不要考虑电动扭扭车!

 

注意事项:

 

①骑行前建议穿戴好头盔、手套、护肘、护膝等安全防护用品;

 

②不宜在车多的公路上,及人多的地方骑行;

 

③不宜在颠簸路面骑行,如土路、石子路;

 

④不宜在超过30°的上下坡道骑行;

 

⑤不建议15岁以下儿童学习和骑行;

 

⑥不建议在北方寒冷的冬季骑行;

 

⑦不得在机动车道上骑行;

 

在实际骑行过程中,可能会遇到很多突发性的危险, 因此任何时候都需要小心谨慎行驶。未按照使用手册说明使用,造成人身伤害故本公司不承担任何责任。


,

材质ABS车架结构整体车加工定制
品牌yilinda是否折叠推进模式无链
型号8寸欢喜款载重量120kg制动系统电动
配置等级标准型颜色白色,红色,蓝色,黑色尺寸8寸欢喜款


TB2nrHfqpXXXXXoXXXXXXXXXXXX_!!

TB2Ja1VqpXXXXaOXpXXXXXXXXXX_!!

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

关于售后及保修:
1.整车除电池以及耗材外可保修一年
2.电池保修半年
3.车胎的外胎属于耗材,保修一个月
4.人为造成的损坏不在保修范围内
返修运费说明(正常使用损坏)
1.收货后7天内,质量问题运费由卖家承担
2.收货后30天内,运费AA制
3.收货后30天以后在保期内,买家承担运费
4.人为造成损坏的卖家不承担运费及维修费

 

 

使用说明
一、安全

 

任何代步工具都存在安全风险,电动扭扭也不例外,因此您需要详细了解该产品的安全注意事项,并且在行车过程中小心谨慎。

 

非常重要:

 

1不可急加速和急减速,不可过度前倾后仰身体,严禁超速行驶;

 

2若有摔倒风险,请以保护人身安全为主,不要考虑电动扭扭车!

 

注意事项:

 

①骑行前建议穿戴好头盔、手套、护肘、护膝等安全防护用品;

 

②不宜在车多的公路上,及人多的地方骑行;

 

③不宜在颠簸路面骑行,如土路、石子路;

 

④不宜在超过30°的上下坡道骑行;

 

⑤不建议15岁以下儿童学习和骑行;

 

⑥不建议在北方寒冷的冬季骑行;

 

⑦不得在机动车道上骑行;

 

在实际骑行过程中,可能会遇到很多突发性的危险, 因此任何时候都需要小心谨慎行驶。未按照使用手册说明使用,造成人身伤害故本公司不承担任何责任。


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ