សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

បុរស​ទំ​ង​ន់​ស្រាល​ស្បែក​ក្រៅ​ផ្ទះ​បញ្ចូល​ស្មា​កាបូប​កាបូប​សា​កាដូ​និង​ស្រ្តី​ដែល​ជិះ​ថង់​ភ្នំ​ធ្វើ​ដំណើរ​មាន​កីឡា 18L

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
8.621-9
8.3110-49
8.01≥50

8.62 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

产品参数:

商品详情

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ