សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Acerola បូក

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

13.23 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


image.png

Acerola Plus - Bright Skin Food

Product Brand : Aufarm

Size :  60 tablets


Product Description


Acerola extract boasts remarkable levels of vitamin C. It also contains vitamin A, thiamine, riboflavine, niacin, carotenoids and bioflavonoids.


Benefits:

-         High Anti-oxidants and Vitamin C

-         Help to manage diabeties

-         Maintain healthy heart

-         Slow the spread of lung cancer

-         Help to regulate hormonal and metabolic processes

-         Boost immune system, digestive system


How to eat:

Take 2 tablets a day after evening meal or bedtime.


image.png

image.png

image.png


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ