សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

អំពូល LED ប្រាំបីសង្រ្គោះបន្ទាន់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
1.34-2.51≥10

1.34-2.51 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

1


2

3

1

6

8

13

7

6

DSC_2180


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ