សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

小号双面雕刻祥云桃木梳 五色流苏楠木老桃木包包木梳子

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

1.85 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

小号桃木梳
【品名】:小号桃木木梳

【材质】:桃木

【颜色】:桃木色

【备注】:手工制作/量大请联系客服或电联

【桃木】:用桃木木梳梳发,能够疏通经络、活血化淤,改善头皮和颅内营养吸收。 “梳头有畅通血脉,使发不白的作用”,“梳头百余下,散发卧熟,寝至天明”。

会员图_副本流苏雕刻梳12

 

A尺寸

流苏雕刻梳7

流苏雕刻梳8

流苏雕刻梳9

流苏雕刻梳10

流苏雕刻梳11

流苏雕刻梳18

流苏雕刻梳20

流苏雕刻梳13


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ