សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ BESTEK ម៉ឺននាក់ចាប់ផ្តើមការផ្គត់ផ្គង់ mA MRP100F

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
68.85≥500

68.85 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

51sGW6cd5TL._SL1000_.jpg61-8rWspjuL._SL1000_.jpg61JfWQTnsSL._SL1000_.jpg61VavUehwVL._SL1000_.jpg61YGKiC5kZL._SL1000_.jpg71bCjXek8iL._SL1000_.jpg71HOMqtt52L._SL1200_.jpg71UsC31fEjL._SL1000_.jpg81SLYwOA3mL._SL1000_.jpg

,

51sGW6cd5TL._SL1000_.jpg61-8rWspjuL._SL1000_.jpg61JfWQTnsSL._SL1000_.jpg61VavUehwVL._SL1000_.jpg61YGKiC5kZL._SL1000_.jpg71bCjXek8iL._SL1000_.jpg71HOMqtt52L._SL1200_.jpg71UsC31fEjL._SL1000_.jpg81SLYwOA3mL._SL1000_.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ