ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

កន្សែងបង់កក្រមាយូរមកកប្បាសថ្មីក្រមា Bohemian ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
6.101-999
5.63≥1000

6.10 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

Texture: soft and comfortable cotton Size: 180cm * 20cmvshop166920546-5243116919941447718407-366313.jpgvshop166920546-5243116919941447718406-765217.jpgvshop166920546-5243116919941447718406-357368.jpgvshop166920546-5243116919941447718405-988717.jpgvshop166920546-5243116919941447718405-217027.jpgvshop166920546-5243116919941447718404-783721.jpgvshop166920546-5243116919941447718404-266046.jpgvshop166920546-5243116919941447718408-731541.jpgvshop166920546-5243116919941447718408-170428.jpgvshop166920546-5243116919941447718407-822165.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved