ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ស្ត្រីដែលលាបនៅរដូវក្តៅដៃអាវរ៉ូបស្តើងផ្នែកអាវកន្សែងរុំសក់តែ Zen

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
31.871-99
30.93≥100

31.87 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop487947083-5356123826491468400016-844143.jpgvshop487947083-5356123826491468400016-421823.jpgvshop487947083-5356123826491468400016-421823 (1).jpgvshop487947083-5356123826491468400016-82903.jpgvshop487947083-5356123826491468400015-741652.jpgvshop487947083-5356123826491468400015-320234.jpgvshop487947083-5356123826491468400014-896928.jpgvshop487947083-5356123826491468400014-547022.jpgvshop487947083-5356123826491468400013-996422.jpgvshop487947083-5356123826491468400013-618991.jpgvshop487947083-5356123826491468400012-953700.jpgvshop487947083-5356123826491468400012-667559.jpgvshop487947083-5356123826491468400012-107690.jpgvshop487947083-5356123826491468400018-136473.jpgvshop487947083-5356123826491468400017-839843.jpgvshop487947083-5356123826491468400017-281558.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved