ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ជញ្ជីងអេឡិចត្រូនិគ្រួសារអេឡិចត្រូនិមាត្រដ្ឋានខ្នាតភាពជាក់លាក់ជញ្ជីងរូបកាយរបស់មនុស្សអាចត្រូវបានបោះពុម្ពឡូហ្គោផ្ទាល់ខ្លួន

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
5.471-49
3.36≥50

5.47 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
产品类型电子产地武义是否进口
功能测体重货号2003A

适用人群通用箱装数量10最大秤量180KG
是否专利货源5mm纽扣电子精装尺寸直径330mm 


  请注意:本款体重秤当前只有白色5mm纽扣电池 精装有货,质量非常好,终身保修。


undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefinedundefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved