សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

តុក្កតារូបថ្លុកនិទាឃរដូវលម្អ Si ដែល Holmes ដែលអាច Aimo តុក្កតាក្បាលតុក្កតាប្រេះចេញពីរថយន្តរបស់គាត់ bobblehead

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
0.8110-239
0.78≥240

0.81 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
品牌文泽材质塑料加工定制
用途装饰挂摆饰风格现代艺术造型摩斯娃娃
适用送礼场合开业典礼,生日,颁奖纪念,婚庆,商务馈赠,广告促销,周年庆典,公关策划,节日,展销会,乔迁,员工福利加印LOGO可以

 

undefined 

【宝贝名称】车载摩丝摇头娃娃

 

【宝贝规格】长8CM*宽6CM*高11CM

 

【宝贝材质】高档环保搪胶,无毒

 

【宝贝介绍】

 

火爆娃娃摩丝与仔仔迷你摆件·

 

可爱的MOCMOC娃娃正式上架啦··

 

宝贝的做工很是细致,会摇头的喔!

 

一眼看见 的时候就非常喜欢的嫩··

 

每一个的表情都不一样·或者撒娇·或者可爱··

 

送朋友送家人送自己都很不错~

 

放在车上或者电脑边都给您带去一天的好心情吆·

 

注:配有专用胶贴,方便固定底部,防止车辆晃动掉落

 

可爱人气摩斯娃娃,发型都可以DIY,车子动的时候娃娃的头部会摇动,给爱车一份活力,让一天都有好心情。undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
20160310_211220_230

undefined
 

 

【宝贝名称】车载摩丝摇头娃娃

 

 

 

【宝贝规格】长8CM*宽6CM*高11CM

 

 

 

【宝贝材质】高档环保搪胶,无毒

 

 

 

【宝贝介绍】

 

 

 

火爆娃娃摩丝与仔仔迷你摆件·

 

 

 

可爱的MOCMOC娃娃正式上架啦··

 

 

 

宝贝的做工很是细致,会摇头的喔!

 

 

 

一眼看见 的时候就非常喜欢的嫩··

 

 

 

每一个的表情都不一样·或者撒娇·或者可爱··

 

 

 

送朋友送家人送自己都很不错~

 

 

 

放在车上或者电脑边都给您带去一天的好心情吆·

 

 

 

注:配有专用胶贴,方便固定底部,防止车辆晃动掉落

 

【宝贝名称】车载摩丝摇头娃娃

 

 

 

【宝贝规格】长8CM*宽6CM*高11CM

 

 

 

【宝贝材质】高档环保搪胶,无毒

 

 

 

【宝贝介绍】

 

 

 

火爆娃娃摩丝与仔仔迷你摆件·

 

 

 

可爱的MOCMOC娃娃正式上架啦··

 

 

 

宝贝的做工很是细致,会摇头的喔!

 

 

 

一眼看见 的时候就非常喜欢的嫩··

 

 

 

每一个的表情都不一样·或者撒娇·或者可爱··

 

 

 

送朋友送家人送自己都很不错~

 

 

 

放在车上或者电脑边都给您带去一天的好心情吆·

 

 

 

注:配有专用胶贴,方便固定底部,防止车辆晃动掉落

 


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved

信验证