ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ឆ្នាំ 2017 ពន្លឺ LED មេអំបៅរាត្រីពន្លឺ 1W ដោតទាំងយប់ Changming nightlight nightlight

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
0.6110-99
0.55100-600
0.46≥601

0.61 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ注:此款是蝴蝶插电的哦~~~~

盒装蝴蝶插电小夜灯注:此款是插电即亮 没有开关

规格:5.5X7.5X4.5cm

箱装:600个

 

1、本产品亮灯时表面显示红,蓝,绿多种颜色,色彩亮丽。

2、本产品寿命长,功率低,可作长明小夜灯。

3、本产品工作电压:120V-250V~      功率=1W

 

注:此款是蝴蝶插电即亮,没有开关。灯光有点闪烁,属正常情况。

 


undefined

undefinedundefined

undefined

undefined

undefined

IMG_9623_副本

undefined

IMG_9630_副本

undefined

IMG_9634_副本

IMG_9639_副本

undefined


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved