សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Sherdy Aloe Vera Moisturizing Body Lotion Plus វីតាមីន B5

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
12.89≥1

12.89 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png


Sherdy Aloe Vera Moisturizing Body Lotion Plus Vitamin B5

(Body Moisturizing Lotion)


SIZE: 250 ML  

Thailand FDA reg no : 10-1-5844547


SHERDY Aloe Vera Moisturizing Body Lotion plus Vitamin B5 is specially formulated, for supple, moist and healthy look skin. The texture is rich and concentrate leaves a light, velvety film on the skin provides moisture and fresh. Contains a many kind of powerful hydrating ingredient combination of concentrated Aloe Vera and Vitamin B5 that sink into your skin to moisturize, not only provides water to the skin surface but it also penetrates deep into the skin and brings water to, and retains water in, the inside of the skin.


blob.png


How To Use:


Apply SHERDY  ALOE VERA MOISTURIZING BODY LOTION PLUS VITAMIN B5 lightly onto your clean dry skin and gently massage until absorbed. Apply twice a day or as required.

Main Ingredients:

Aloe Vera Extract

Vitamin B5 (Panthenol)

Cucumber Extract


PRODUCT OF THAILAND
ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ