ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ក្រុមហ៊ុន Smart កីឡាខ្សែដៃទូរស័ព្ទ Android អនុវត្តជំនួយការបញ្ជាពីចម្ងាយខ្សែដៃសុខភាពចលនាឆ្លាតវៃដោយខ្លួនឯង

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
6.102-99
5.00100-99999
4.07≥100000

6.10 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

20160621_164331_000.jpg20160621_164331_001.jpg20160621_164331_002.jpg20160621_164331_003.jpg20160621_164331_004.jpg20160621_164331_005.jpg20160621_164331_006.jpg20160621_164331_007.jpg20160621_164331_008.jpg20160621_164331_009.jpg20160621_164331_010.jpg20160621_164331_011.jpg20160621_164331_012.jpg20160621_164331_013.jpg20160621_164331_014.jpg20160621_164331_015.jpg20160621_164331_016.jpg20160621_164331_017.jpg20160621_164331_018.jpg20160621_164331_019.jpg

防水标准:IP67
外观材质:TPU环保材质/硅胶  

尺寸:190mm-240mm
蓝牙版本:4.0BLE(低功耗)
传感器:重力加速传感器  3轴重力感应
PCB尺寸:34.6*14.5*0.8
显示屏:lcd/ 0.49英寸OLED(分辨率64*32)
功耗:充满一次使用约7天,待机15天
计步、测距、卡路里消耗管理、睡眠管理、时间显示、事件提醒(喝水、吃药、开会等自定义)、来电手环震动、信息提醒、时钟显示、久坐提醒、震动闹钟.                                                        

支持机型:iPhone 4S /5/5C /5S/6/6P     IOS6.1及以上版本,安卓4.3及以上版本


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved