ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

គ្រួសារពហុមុខងារម៉ាស៊ីនការ grinder សាច់សាច់ចម្អិនអាហារអគ្គិសនីអគ្គិសនីចម្អិនអាហារអាហារបំប៉នអាហាររបស់ទារកម៉ាស៊ីនទឹកកកម៉ាស៊ីនតូច

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
7.5024-1999
7.03≥2000

7.50 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

单个产品不含包装尺寸:直径11.8高23.8cm

单个产品含包装尺寸:12.5*12.5*24.3cm

材质:ABS  Pc  PP 刀片不锈铁430型号

容量600毫升 工率300瓦空转2万 工作转12000转

一箱24个装

外箱尺寸:51*38.5*50cm

毛重:32公斤 净重:31公斤

绞肉机_02
绞肉机_03
绞肉机_04
绞肉机_05
绞肉机_06
绞肉机_07
绞肉机_08
绞肉机_09
绞肉机_10
绞肉机_11
绞肉机_12
绞肉机_13
绞肉机_14

undefined

undefined

undefined

undefined


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved