ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

លោក Levy សម្បូរ LM608 ម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់បាក់ពហុមុខងារផ្ទះរោងចក្រម៉ាស៊ីនទឹកកកពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
32.031-99
27.34100-1999
24.37≥2000

32.03 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

产品型号:LM608

功率:1600W

转速:23000转/分

容量:2000ML 

装箱数量:6台/件

破壁机_01
破壁机_02
破壁机_03
破壁机_04
破壁机_05
破壁机_06
破壁机_07
破壁机_08
破壁机_09
破壁机_10
破壁机_11
破壁机_12
破壁机_13
破壁机_14
破壁机_15
破壁机_16
破壁机_17
破壁机_18
破壁机_19

,

产品型号:LM608

功率:1600W

转速:23000转/分

容量:2000ML 

装箱数量:6台/件

破壁机_01
破壁机_02
破壁机_03
破壁机_04
破壁机_05
破壁机_06
破壁机_07
破壁机_08
破壁机_09
破壁机_10
破壁机_11
破壁机_12
破壁机_13
破壁机_14
破壁机_15
破壁机_16
破壁机_17
破壁机_18
破壁机_19

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved