សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Meng người ngoài hành tinh chị em phim hoạt hình sáng đặc biệt vẻ đẹp vẻ đẹp hồng hào tự tạo tác chụp đầy ánh sáng từ xa Bluetooth

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
8.491-99
8.32100-199
7.99≥200

8.49 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

3325951437_117980325.jpg

3326595257_117980325.jpg

3326123168_117980325.jpg


3326108210_117980325.jpg

使用小提示:

头部可以任意角度旋转哦~

[硅胶脚夹]不轻易划伤手机

3326096919_117980325.jpg3325951746_117980325.jpg3326111230_117980325.jpg

当taki是补光灯时:

长按开关键2秒开机,长按功能键2秒开启补光灯。

3326114524_117980325.jpg

当taki是蓝牙自拍器时:

长按开关键2秒开机,蓝光闪烁开始搜索设备,蓝光常亮表示连接完成。

3325954851_117980325.jpg

温馨提示:补光灯模式中长按功能键也能切换回自拍器模式。

3326592085_117980325.jpgQQ20160930-1@2x.pngQQ20160930-2@2x.png


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ