ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ការផ្គត់ផ្គង់តម្រងតម្លាភាពរ៉ូប៊ីណែសកលបង្វិលចម្រោះទឹកសេរ៉ាមិចកាំរស្មី UV តម្រងតម្រង

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
1.8850-199
1.72≥200

1.88 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
    

陶瓷滤材之结构:
外层:由超精密度陶瓷加银经1200度高温烧结而成,可过滤淤泥、铁锈、微尘,抑菌率达到 99.99%.
内层:高密度活性碳颗粒氧化还原交换媒体,可化除自来水中游离氯、颜色、腥臭味, 捕捉重金属并减轻有毒化学物质。

滤芯特性:

绝佳的过滤能力-过滤能力0.9微米大于99.99%.;0.5微米大于90%
寿命长-可重复刷洗使用
有效去除Cystosporidium(孢囊菌)-100%
有效去除Giardia Lambia-100%
具杀菌能力-不须煮沸即可饮用

主要技术性能指标:

功能:以矽硅土烧结而成,用过滤去除杂质,泥沙,铁锈,有机物。
过滤材质:矽硅土经1200度高温烧结而成undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefinedការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved