ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

VR ក្បាលម៉ោនសម្រុកវ៉ែនតាការពិតនិម្មិត 3D ប្រៃរបស​​់ Google មានភាពវៃឆ្លាតមួកសុវត្ថិភាព VR ប្រៃកែវ 2.0

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
7.5050-100
6.83101-1000
5.91≥1001

7.50 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

20160504_174618_035.jpg

20160504_174618_036.jpg20160504_174618_037.jpg20160504_174618_038.jpg20160504_174618_039.jpg20160504_174618_040.jpg20160504_174618_041.jpg20160504_174618_042.jpg20160504_174618_043.jpg20160504_174618_044.jpg20160504_174618_045.jpg20160504_174618_046.jpg20160504_174618_047.jpg20160504_174618_048.jpg20160504_174618_049.jpg20160504_174618_050.jpg20160504_174618_051.jpg20160504_174618_052.jpg20160504_174618_053.jpg

QQ截图20160505145431.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved