សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

acnes ចំណុចជែល

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
9.50≥1

9.50 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

20161223034612a867b937-5176-415c-a02c-857ab1cb848a.JPG

20161223034645bc874dd3-674e-4ac9-9bb2-ea46501a3213.jpg

201612230346220b2b1837-cb07-456e-883c-e21fadc2ba28.jpg


ACNOC Acneser Spot Gel with TRIPLE “C” actions: CUT. CLEAR. CURE

Make collapse Acne in 4 hours. We challenge you to try!

Acneser Spot Gel helps you to relief from severe acne inflammatory activities, reduces bacterial accumulation, smoothen acne scars, and helps in facial recoveries from dark spots.

ACNOC product is especially natural acne treatment, formulated with skin nutrients from pure and concentrated Mangosteen peel extract and super-active Quercetin extract from Japanese onion peel which effectively boost acne treatment. Alpha-mangostin in mangosteen fruit provides the maximum benefit of antioxidants, anti –acne causing and anti-tyrosinase to make skin healthy and radiant. It is a combination of natural ingredients for pimple treatment.

 

-          Collapse acne in short period of time

-          Controls and balances oily skin

-          Prevent future breakouts

-          Relieves irritation and redness

-          Clear clogged pores

-          Hydrates skin with Hyaluronic acid

-          Black spot treatment

-          Kills acne bacteria

 

Thailand FDA No.: 10-1-5867376


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ