ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ឆ្នាំ 2016 របស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅរដូវក្តៅហត្ថនារីថ្មីរបស់ដៃខ្លីអាវយឺតបោះពុម្ពនិស្សិតកូរ៉េជំនោរជាស្ត្រីរលុងដៃខ្លីអាវយឺត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

2.35 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


白色_插件猫咪

白色_绣花兔子

黑色_条纹猫

白色_红嘴唇

白色_斑马

白色_大皇冠

白色_字母

白色_眼镜猫

黑色_大铁塔

白色_大铁塔

白色_双杠

卡其_蜡笔小新

黑色_蜡笔小新

白色_蜡笔小新

粉色_眼镜猫

白色_宽条纹

黑色_宽条纹

纯黑色

纯白色


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved