សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ការបាញ់ចំឡូងថ្នាំពុលប្រឆាំងមូស

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
10.48≥1

10.48 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png


Charms Anti Mosquito Herbal Spray

Size : 50ml

 

Benefits

* Provides protection for up to 7 hours from Aedes mosquitos.
* Provides protection for up to 4 hours from Culex mosquitos.
* Prevents insect and bee stings.
* Safe for adults and children.

Remark: DEET (diethyltoluamide) is rapidly toxic, however minimal causing irritation to the skin and eyes. If inhaled, may cause discomfort with the repertory system and prolonged use may promote allergies.

blob.pngActive Ingredients
Eucalyptus Citidora 20%

What is Eucalyptus Citidora?
Eucalyptus Citidora is a natural extract from eucalyptus that is a highly effective repellant against mosquitos and other insects. Through various studies and research, this has proven to be safe for both adults and children and has been accepted so by leading scientists and institutes of the World.


blob.png


PRODUCT OF THAILAND


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ