ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

រថយន្តរថយន្តពូកខ្យល់រនាបពូកអតិផរណាឆក់រថយន្តខ្យល់រថយន្តសម្រុកលើគ្រែជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍រថយន្ត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
13.281-49
10.6350-999
10.00≥1000

13.28 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


车载充气床适用车型:各品牌车型轿车、SUV和绝大部分MPV均可通用。充气床垫是充气结构,这种充气式结构的设计决定了床垫充气后的展开尺寸会因为实际空间的大小而自行调整。充气前,左右车门打开,前排座椅尽量往前调整;完全充好气以后,可以通过关门、前排座椅后调,对床体产生挤压、调整的效应,达到床和空间的高度吻合、紧固效果。


折叠体积:37CM*28CM*12CM

名称:车载充气床 气垫床

尺寸:长140 宽90 高45cm

材料:植绒车床

适用车型:五座汽车通用(后桥特别高及微小型不能用)

用途: 车载  户外 游玩 

重量:2.6KG 送充气泵

 
3421436082_54399198

车垫补图

3


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved