សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទូរស័ព្ទដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android NCC-D5A ទិន្នន័យការរបឆាមងនឹងកមនកសកលបន្ទាត់ដែល Apple សាកថ្មខ្សែ 1 ម៉ែត្រ 2 ម៉ែត្រទន់ដិតកំណាត់វែងអំពីការប្រឆាំងនឹង tensile

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

2.60 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ