ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ពន្លឺភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងដឹកនាំស្ដង់ដារជាតិភ្លើងសង្គ្រោះបន្ទាន់សង្គ្រោះបន្ទាន់សង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លើងថ្មីនឹងភ្លើងសញ្ញាការចាកចេញសុវត្ថិភាព

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
3.91≥5

3.91 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
型号YD-ZFZD-E3W2防护等级IP30光源类型LED
光源功率3(W)电压AC220/50HZ(V)主要适用范围工厂、学校、酒店、单位、医院等场所
规格阻燃塑料灯头应急灯549a7f6c53337_01
549a7f6c53337_02
双头灯-(2)---副本_03


549a7f6c53337_04
549a7f6c53337_05
549a7f6c53337_06
549a7f6c53337_07


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved