ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

កាបូបឆ្នាំ 2016 កាបូបម៉ូដថ្មីស្មាកញ្ចប់រោមភ្នែកចល័តអង្កត់ទ្រូងគ្រួសារបួននាក់

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
11.721-10
11.4111-20
10.94≥21

11.72 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


undefined
子母包-描述01_01

子母包-描述01_03

子母包-描述01_04

子母包-描述01_05

子母包-描述01_06

子母包-描述01_07

子母包-描述01_08
子母包-描述01_09

undefined


子母包-描述01_10

子母包-描述01_11

子母包-描述01_12


子母包-描述01_13

子母包-描述01_14

子母包-描述01_15

子母包-描述01_16

子母包-描述01_17

子母包-描述01_18

子母包-描述01_19

子母包-描述01_20

子母包-描述01_21

子母包-描述01_22

子母包-描述01_23

子母包-描述01_24

子母包-描述01_25

子母包-描述01_26

子母包-描述01_27

子母包-描述02_01ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved