ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ផ្ញើជំនាន់នៃមូសមូសជាតិខ្លាញ់ចង្កៀងអន្ទាក់មូសឆក់ថ្នាំដេញមូសចង្កៀងចង្កៀងគ្រួសារ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
10.161-9
8.6010-1999
6.57≥2000

10.16 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

JS30-6WA新详情_01
JS30-6WA新详情_02
JS30-6WA新详情_03
JS30-6WA新详情_04
JS30-6WA新详情_05
JS30-6WA新详情_06
JS30-6WA新详情_07
JS30-6WA新详情_08
JS30-6WA新详情_10
JS30-6WA新详情_11

 

此款产品采用ABS材料制造,坚固耐用。独特的外形,看起来更有没。360度环形外网设计,大大提高诱蚊效果。这款产品具有高效灭蚊,时尚安全的特点,给消费者营造一个无虫骚扰的生活空间,避免登革热灯疾病风险。


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved