ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ការសាកថ្មឧបករណ៍យួរដៃ USB អ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្រខ្នាតតូចបាញ់អ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ humidifying ក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកគាំទ្រតូចចល័ត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
10.471-38
10.1639-398
10.00≥399

10.47 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

             

建议零售价¥79.00品牌中性是否进口
扇叶材质塑料造型普通圆形开关类型琴式按键
型号MR01产地深圳专利类型实用新型专利,外观设计专利
专利号ZL201530039214.5是否专利货源货号MR01
颜色粉色,绿色,蓝色容量2000mAh

 

 

undefined

配件USB充电线一条,说明书一份
使用说明1. 使用该产品时,USB充电口为DC5V电压,红灯表示充电,充满后灭灯
2. ON/OFF开关打开时,蓝灯长亮为电池工作指示灯
3. 控制键为三档循环,按一下为风扇,按二下为雾,按三下为风加雾
4. 使用自动喷雾时内置设定为1H,如需继续使用,加水后重按一次启动键
5. 电池使用时间:喷雾5H,风扇7H,风+雾3H
产品参数电    压:DC5VBC   工作电流:风扇250毫安,喷雾350毫安,风扇+雾600毫安
电池规格:18650    电池容量:2000毫安
水箱容量:35毫升   产品单重:445克
产品尺寸:9.16×5.9×18.3CM
注意事项1. 在使用风扇+喷雾时,偶尔会出现少许水珠渗出,属正常现象,用干布或纸巾擦干即可
2. 喷雾时如遇水箱内管下水不顺畅,可挪动水箱内透明小管或摇动几下使水顺畅
3. 建议使用干净自来水或矿泉水,使用时如电量不足会影响风扇及喷雾效果,请及时充电,可边充电边使用

 

加湿风扇-1_01

加湿风扇-1_02

加湿风扇-1_03

加湿风扇-1_04

加湿风扇-1_05

加湿风扇-1_06

加湿风扇-1_07

加湿风扇-1_08

加湿风扇-1_09

加湿风扇-1_10

加湿风扇-1_11

加湿风扇-1_12

加湿风扇-1_13

加湿风扇-1_14

加湿风扇-1_15

加湿风扇-1_16

加湿风扇-1_17

加湿风扇-1_18

加湿风扇-1_19

加湿风扇-1_20

加湿风扇-1_21

加湿风扇-1_22

加湿风扇-1_23

加湿风扇-1_24

加湿风扇-1_25
导购推荐


    ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
    នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
    អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

    © LODA All.Rights Reserved