ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

មិនអីទេសម្បទាផ្ទះម៉ាស៊ីនចង្កេះអាមេរិកសម្ភារៈពោះម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនចលនាចង្កេះស្តើងពោះខ្ជិល

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
37.182-49
34.0650-199
30.93≥200

37.18 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

20160902_163136_030.jpg20160902_163136_029.jpg20160902_163136_028.jpg20160902_163136_027.jpg20160902_163136_026.jpg20160902_163136_025.jpg20160902_163136_024.jpg20160902_163136_023.jpg20160902_163136_022.jpg20160902_163136_021.jpg20160902_163136_020.jpg20160902_163136_019.jpg20160902_163136_018.jpg20160902_163136_017.jpg20160902_163136_016.jpg20160902_163136_015.jpg20160902_163136_014.jpg20160902_163136_013.jpg20160902_163136_012.jpg20160902_163136_011.jpg20160902_163136_010.jpg20160902_163136_009.jpg20160902_163136_008.jpg20160902_163136_007.jpg20160902_163136_006.jpg20160902_163136_005.jpg20160902_163136_004.jpg20160902_163136_003.jpg20160902_163136_002.jpg20160902_163136_001.jpg20160902_163136_000.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved