ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ការដួលរលំនិងរដូវរងារសម្លៀកបំពាក់ថ្មីស្ត្រីចិនបានដាក់នៅក្នុងផ្នែកសម្លៀកបំពាក់អាវយូរមកស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប៊ូតុងតែមួយចាន

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
63.111-84
62.17≥85

63.11 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5371163471891471486896-804197.jpgvshop166920546-5371163471891471486896-509076.jpgvshop166920546-5371163471891471486896-204009.jpgvshop166920546-5371163471891471486895-976459.jpgvshop166920546-5371163471891471486895-629218.jpgvshop166920546-5371163471891471486893-948368.jpgvshop166920546-5371163471891471486893-478298.jpgvshop166920546-5371163471891471486891-311622.jpgvshop166920546-5371163471891471486890-915653.jpgvshop166920546-5371163471891471486890-548180.jpgvshop166920546-1471511509559-CA4F9-s1.jpgvshop166920546-1471511432858-0AB40-s1.jpgvshop166920546-5371163471891471486897-307531.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved