សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

6s NCC ក្រុមហ៊ុន Apple iPhone6 ​​ទូរស័ព្ទ iPhone5 បូកបន្ទាត់ទិន្នន័យសាក IP 7P ខ្សែទូរស័ព្ទខ្សែសាកថ្មប្រវែង

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

2.44 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ