សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

Vsia Collagen Coffee

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
4.72≥1

4.72 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:There is no SKU

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

blob.png

Vsia Collagen Coffee

 

Contain: 10 sachets/15g

Net weight: 180g

Thailand FDA: 74-2-01658-2-0002

 

Vsia Collagen Coffee is a 3 in 1 Coffee, Milk Powder and sweetener are included in the powder. It also contains Collagen, Vitamins, L-Glutathione, and CoenZyme Q10, all are good for brighter and healthy skin.

 

Benefit:

1.      Smooth and moisture the skin

2.      Brighter the skin, make you look younger

3.      Reduce dark spot on the face

4.      Anti-aging and reduce wrinkles


blob.png

blob.pngblob.png


How to use this product:
- Take a Cup of Coffee after each meal and for a greater effect.
- Put the Coffee Collagen in a Cup and fill it with 120ml boiled water. Stir the Coffee and the boiled water and enjoy your Cup of Coffee!


 PRODUCT OF THAILAND


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ