ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

រដូវស្លឹកឈើជ្រុះមិនទៀងទាត់រ៉ូបចង្កេះធ្វើពីក្រណាត់ទេសឯកជ្រីវជ្រួញយឺតដាក់នៅលើពាក្យមួយសំពត់ធំលំហូររលុងព្រៃមួយ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
44.371-99
43.43≥100

44.37 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5219738899841443255987-174118.jpgvshop166920546-5219738899841443255986-935741.jpgvshop166920546-5219738899841443255985-475886.jpgvshop166920546-5219738899841443255985-362586.jpgvshop166920546-5219738899841443255984-578676.jpgvshop166920546-5219738899841443255984-184893.jpgvshop166920546-5219738899841443255983-902687.jpgvshop166920546-5219738899841443255983-74407.jpgvshop166920546-5219738899841443255982-84415.jpgvshop166920546-5219738899841443255980-956695.jpgvshop166920546-5219738899841443255979-664131.jpgvshop166920546-5219738899841443255978-996823.jpgvshop166920546-5219738899841443255977-185605.jpgvshop166920546-5219738899841443255988-131898.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved