សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ទូរស័ព្ទឆ្លាតរបស់កុមារក្តៅកុមារមើលមើលកូនមើលកំណត់ទិសដៅប៍នដែលមានទំហំធំមើល GW100

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
32.67≥1

32.67 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
,,
ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ