ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ការដួលរលំនិងរដូវរងារសម្លៀកបំពាក់កង្ហារ Jushi ប៊ូតុងចានកអាវឈុតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រផ្នែកយូរមកហើយតែស្រទាប់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់រ៉ូបកប្បាសថ្មីរបស់ស្ត្រី

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
59.991-80
59.05≥81

59.99 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5370423611281471134686-73397.jpgvshop166920546-5370423611281471134685-763295.jpgvshop166920546-5370423611281471134685-389290.jpgvshop166920546-5370423611281471134685-99524.jpgvshop166920546-5370423611281471134684-793914.jpgvshop166920546-5370423611281471134684-55063.jpgvshop166920546-5370423611281471134683-85152.jpgvshop166920546-5370423611281471134688-211666.jpgvshop166920546-5370423611281471134687-902765.jpgvshop166920546-5370423611281471134687-120897.jpgvshop166920546-5370423611281471134686-774187.jpgvshop166920546-5370423611281471134686-774187 (1).jpgvshop166920546-5370423611281471134686-400152.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved