ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

អាងចិញ្ចឹមត្រី jellyfish មួយអេឡិចត្រូនិក្លែងធ្វើការច្នៃប្រឌិតរបស់កុមារក្មេងលេងសត្វចិញ្ចឹមលម្អការិយាល័យថ្ងៃខួបកំណើតអំណោយទានសម្រាប់កុមារឆ្នាំថ្មី

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
13.751-10
13.2811-50
12.50≥51

13.75 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

宝贝实物展示图

、本产品盖子顶端有2个按键,按【ON/OFF开关按键】产品开始工作,此时是自动变色模式,该模式下有节能设计,灯光会随着时间交替亮起→熄灭→亮起………;按【灯光颜色模式键LIGHT】手动变换LED显示颜色,每按一次,其颜色依次循环变化如下:红→蓝→绿→红、蓝→红、绿→自动七彩变化→红………

2、产品具有节能设计:在工作四小时后会自动停止,需再按一次ON/OFF键便又可重新工作。                                                                         ·额定电压:5﹟ AA 1.5V×3或变压器(输出DC4.5V、500mA)

·额定功率:<1.2W

·产品尺寸:18*10*23CM      

 

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved