ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ដៃខ្លីរ៉ូបរដូវក្តៅជាស្ត្រីកអាវ cheongsam កថាខណ្ឌត្រកូល Slim asymmetric សម្លៀកបំពាក់កប្បាសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
61.551-84
60.61≥85

61.55 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

vshop166920546-5295123822451460265727-19193.jpgvshop166920546-5295123822451460265729-114818.jpgvshop166920546-5295123822451460265728-949550.jpgvshop166920546-5295123822451460265728-787062.jpgvshop166920546-5295123822451460265728-600930.jpgvshop166920546-5295123822451460265729-384935.jpgvshop166920546-5295123822451460265726-867002.jpgvshop166920546-5295123822451460265726-677390.jpgvshop166920546-5295123822451460265728-419322 (1).jpgvshop166920546-5295123822451460265727-292246.jpgca341b6b844dcd537bb01dccade7492d_副本.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved