ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

សម្ពាធ​ទាប​កាំភ្លើង​ទឹក​ប្រដាប់​ក្មេង​លេង​របស់​ក្មេង​ក្នុង​រយៈ​ចម្ងាយ​វែង​បាន​កាំភ្លើង​បាន​បាញ់​ទឹក​ខ្នាត​តូច​នៅ​រដូវ​ក្តៅ​កាំភ្លើង​អំណោយ​ទាន​ហែល​ទឹក​ឆ្នេរ​ក្រៅ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
1.2550-100
1.18101-299
1.10≥300

1.25 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


【适合年龄】:3岁以上

本产品安全,趣味,健康,环保,先进,运动,健身,益智为一体!巧妙运用音乐,灯光色彩科学合理搭配为一体的原理!

注:50件起批

4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved