សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

កំញើញរមាស់ក្រាលកែង

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
10.51≥1

10.51 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

          blob.png

Charms Cracked Heel Cream


SIZE: 50g

Charms Cracked Heel Cream using the Hyrdrovance technology which allows the skin cells of the feet area to be restored and prevent future loss of natural moistures.

Cracked heel cream with Hyrdrovance technology visible result within 3 days


blob.png


Natural extracts will nourish the skin in 3 steps:

Direction: Apply on the cracked area as needed


PRODUCT OF THAILAND


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ