ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ម៉ូដែលផ្ទុះពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រទឹកដែលពោរពេញទៅប៉េងប៉ោងទឹកបាឡុងប៉េងប៉ោងទឹកក្រណាត់រត់យ៉ាងលឿនកញ្ចប់បន្ថែម

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

0.71 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
材质乳胶工艺手工加工定制
产品编号003气球类型玩具气球形状圆形
颜色流行色规格每包3束111个气球是否进口
尺寸彩色水管小款+送水接嘴,绿色水管小款+送水嘴,白色水管小款+送水嘴,美版包装,111个气球+111个胶圈+工具1个 

undefined
undefined

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3376791894_1393079526
undefined
undefined


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved