សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

អគ្គិសនី / ការផឹកបន្សុតទឹកអាគុយឧបករណ៍សម្ពាធទឹកដប / ការបូម / ឧបករណ៍បូម

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ

4.47 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ
饮水机种类单冷型款式立式额定电压12(V)
额定功率20(W)额定频率150(HZ)颜色蓝白
产品规格72*20*4.5 

产品包装:彩盒

产品尺寸:见详情

产品材质:PVC

装箱数量:30

实物拍摄:

使用注意事项:

1,第一次使用时,首先要充足电,插入桶中,让水流掉5-10秒,以清洁本产品,严禁桶中无水时空转,以免损坏。

 

2,另外对于没有使用过或见过此产品的淘友们,特此提醒一点就是:安装时需要把桶装水瓶口上面的的盖子(也叫聪明盖)用一个稍微硬一点的棍子之类的东西插进盖子里去,再往上一撬盖子就就掉了(如果不会撬的MM可以请送水人员帮忙哦 (别担心桶会坏哦,更不用担心水厂不回收哦.~因为所有水厂盖子都是一次性使用的,水厂回收去的桶都是把盖子撬掉卖废品的,)所以正规的水厂桶收回去是完全不需要这个塑料盖子的。

 

3,安装最后旋转紧六角螺旋圈时(先套入桶口的颈部),然后根据箭头的方向Close旋紧,不要太用力,稍微紧一下能固定住就可以了。

 

特别适用于:

 

   家庭、办公室、学校、幼儿园、医院、宿舍住宅、出租房、公司、单位、厂矿、医院、户外出运动、长短途汽车、建筑工地、野营、车载等场所、流动人群等场所使用。 --特别是开车出去旅游带上它,会给你带来旅途的便利和意想不到的便利。方便快捷,想喝水时只要轻轻一按开关就可以了,拆装简单。

undefined

undefined

undefined

产品包装:彩盒

产品尺寸:见详情

产品材质:PVC

装箱数量:30

实物拍摄:

使用注意事项:

1,第一次使用时,首先要充足电,插入桶中,让水流掉5-10秒,以清洁本产品,严禁桶中无水时空转,以免损坏。

 

2,另外对于没有使用过或见过此产品的淘友们,特此提醒一点就是:安装时需要把桶装水瓶口上面的的盖子(也叫聪明盖)用一个稍微硬一点的棍子之类的东西插进盖子里去,再往上一撬盖子就就掉了(如果不会撬的MM可以请送水人员帮忙哦 (别担心桶会坏哦,更不用担心水厂不回收哦.~因为所有水厂盖子都是一次性使用的,水厂回收去的桶都是把盖子撬掉卖废品的,)所以正规的水厂桶收回去是完全不需要这个塑料盖子的。

 

3,安装最后旋转紧六角螺旋圈时(先套入桶口的颈部),然后根据箭头的方向Close旋紧,不要太用力,稍微紧一下能固定住就可以了。

 

特别适用于:

 

   家庭、办公室、学校、幼儿园、医院、宿舍住宅、出租房、公司、单位、厂矿、医院、户外出运动、长短途汽车、建筑工地、野营、车载等场所、流动人群等场所使用。 --特别是开车出去旅游带上它,会给你带来旅途的便利和意想不到的便利。方便快捷,想喝水时只要轻轻一按开关就可以了,拆装简单。
ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ