សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ស្រូវដឹកនាំរបស់ USB ចង្កៀងចង្កៀងចល័តលក់ដុំចង្កៀងចល័តពន្លឺចង្កៀងជំនាន់នៃភ្នែកជាតិខ្លាញ់ YPP nightlight អាន-02 មួយ

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
0.26≥100

0.26 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ

产品信息

名称: 小米灯

品牌: 中性

货号: usb led

材质:橡胶材质

额定电压为5V
光源额定功率为1.2W

产品尺寸:170*18.5*9mm
包装盒尺寸:220*50*15mm
单品净重:约17.5g
带包装盒重量:35.3g

 

 undefined作用:适用于笔记本、移动电源、手机充电器和台式电脑等,USB接口无需驱动,即插即用,USB电源,无需外加电源,使用寿命超长,高亮度,灯光亮度足以照亮整个键盘区

 

产品材质:灯体采用亚克力灯罩(6颗LED灯珠加6个IC电阻)保护,贴片铝基板再加散热的金属片;主体材料是TPU,USB是三件压接式更具稳固性,额定电压5V,光源额定功率为1.2W。

 

本公司产品80%出口欧美,产品材质符合国际通用标准

 

1、可以360°旋转,满足多个角度的需求
2、长寿命LED,寿命可达50000小时以上,
3、柔性的硅胶管可做全方向转动、自由弯曲、调整角度,灵活便捷!
4、无需外部电源,直接从所插入的USB口取电;
5、超省电,电力消耗小于40mA;
6、可以柔和照亮键盘而不会影响周围其他人;
7、柔和温馨的LED灯光可以保证黑暗中视野清晰,在你晚上上网或者网游戏的时候,关掉灯,插上这样一个USB灯直接保护的眼睛不容易疲劳,而且还节约电费,并可不影响他人休息,让你尽情享受网络和游戏的乐趣;
8、使用于笔记本电脑、桌面电脑等。

9、适用送礼场合:广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,颁奖纪念,展销会,周年庆典,开业典礼,员工福利,公关策划

 

 

注意事项

1.长时间工作下,不能直接与金属片的背面直接接触,尽管温度不高,但也小心灼伤。
2.LED照明的总体设计密封,切勿随意拆卸

 

 

包装盒尺寸:220*50*15mm

 

 file:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\20150427200753r6b9kcjb32azdtqsw9635657620734610332.jpg

file:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\20150427200753358t519cs90pt2i95z635657620734430322.jpg

file:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\20150427200753kk58f2j9s4mfz2j5az635657620733940294.jpg

file:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\20150427200753fqc4lbgqh91wy1s0fh635657620733760284.jpg

file:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\201504272007539t5lrrmt6yql3yqqjx635657620733600275.jpgfile:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\201504272007535xz1wq8jqpdqs22qpf635657620733480268.jpgfile:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\20150427200753s8utv6gvzuz1rhgpaq635657620732990240.jpgfile:///C:\ProgramData\aSoft\Shop_TopDown\Temp\20150427200753n1r7mmo60i3jn1hpuf635657620732600217.jpg


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ