សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ISSE - ឈុតបញ្ចេញពន្លឺយុវវ័យ (3 កំប៉ុងក្នុងមួយឈុត)

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
23.57≥1

23.57 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:Thailand

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


blob.png


    blob.png       blob.png  blob.png

Youthful Radiant Set

(1)    Serum – 15 ml Thailand FDA: 10-1-5847903

(2)    Cream – 15 ml Thailand FDA: 10-1-5847856

(3)    Sun protection cream SPF60 – 15ml Thailand FDA: 10-1-5847034


blob.png

blob.png


Benefits:

Repair   and restore your skin to smooth, healthy looking

Reduce   wrinkles, smooth skin

Natural   Extract 100%

Nourish   skin and more radiant

Reduce   pigmentation, dark spot

Stimulate   collagen to the skin

blob.png

Directions

How   to use:


Serum   : daytime   : apply on the clean face in the morning


Cream   : nighttime   : apply on the clean face, softly massage to make it deeply absorb to the   skin


Sun   Protection Cream:   after use the serum in the morning time, apply the Sun Protection Cream, and   then follow with your make up items (if needed)


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ