ប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកទំនិញទំនិញឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនដូចទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនTaobaoទេនោះ សូមកុំទាន់ព្រួយបារម្ភអី ក្រោយពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យទំនិញរួចហើយ តម្លៃទំនិញនោះនឹងត្រួវបានUpdateសាជាថ្មី ដើម្បីឲ្យដូចតម្លៃទំនិញដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនTaobaoវិញ។

សារសេវាកម្មអតិថិជន:
សំគាល់:
បរិមាណ:
 

0

ម៉ូដខ្ជិលត្រួតត្រាជាតិនាឡិការោទិ៍សម្លេងនាឡិការោទិ៍នាឡិការោទិ៍តូចបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត

តម្លៃ ចំនួនបោះដុំ
2.82100-999
2.66≥1000

2.82 USD

ការ​ដឹកជញ្ជូន:China

តម្លៃសេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ:ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិគឺមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល

ការជ្រើសរើស:

បរិមាណ:

ផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

អ្នក​អាច​នឹង​ចូលចិត្ត
Pre
Next
ព​ត៌​មាន​លម្អិតអំពីទំនិញ


 

 
 
 

 

 1113185993_752004848[1]注意:

旋纽是松的:闹钟设计时将旋纽设计成了松藕合的卡口方式,所以是松的,但是不会掉出来,更不会影响闹钟的使用。

指针式闹钟定闹铃时间多少会有点误差,如果要很精确的,请购买数字显示闹钟!

本产品价格不包含电池请自备(请不要用南孚,金霸王,超霸这些碱性电池用普通的碳性电池

材料:优质金属材质,质感十足,超大双金属闹铃,超大尺寸闹钟。

1、钟面直径为8cm,厚度为5cm,高12.5cm,

2、静音扫描机芯;

3、1节5号普通电池

4.有夜灯,闹铃和时间调整功能

说明:

使用时注意如下几点:
1:到闹钟的背部,会看见ON-OFF档位,一般的时候调到OFF档。
2在需要闹铃的时候在调至ON档.当响过闹铃之后就调成OFF档位!该闹钟是12小时制的,不分上午和下午的。
如果由于您忘记调成OFF档了就会一直打铃,打铃是比较费电的,当您回家的时候估计闹钟已经不走了,或者时间已经对不上了,原因是电池 的电量不够了!


ការវាយតម្លៃទៅលើផលិតផល
នៅមិនទាន់មានមតិអ្វីទេ
អំពី​យើង | ចូលរួម​ជាមួយ​យើង | កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវាកម្ម | មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់ផ្តល់ជំនួយ

© LODA All.Rights Reserved